Bergen Keeperskole sitt Akademi

KEEPERSATSNING FOR DE SOM VIL MER - BERGEN KEEPERSKOLE SITT AKADEMI
 

Vi fortsetter med dette vårt satsningsopplegg for ivrige og ambisiøse keepere.

Målgruppen er jenter og gutter fra 12/13  år og oppover , som VIRKELIG vil satse. Opplegget er krevende og er bl.a. en kombinasjon av teori, trening/praksis, observasjon, holdninger og psykisk styrke.

Opptakskriteriet er en god kombinasjon av ønske om å bli en god keeper + vilje til å gjøre det som skal til for å bli god + litt erfaring fra keeperrollen + litt talent.

Vi sier ikke nei til noen som vil melde seg på. Vi gjør bare oppmerksomme på at dette er treninger som krever maskimalt av keeper på alle områder. Så det kreves god motivasjon for å delta. Betalingen blir en langt bedre keeper :-)

Fra og med 2014 har kampobservasjon vært en frivillig del av pakken. Keeperne bestiller dette enkeltvis.

I 2017 planlegger vi inntil 3 grupper på AKADEMIET. Litt avhengig av antall påmeldte.

Vi garanterer at hver deltaker skal få minst 8 økter.
Garantien betyr: Dersom keeper ønsker å delta på trening men er forhindret av skade el.l gyldig fravær og dermed ikke får minst 8 treninger, så vil vi tilby annen trening som kompensasjon. Denne kompensasjonen kan f.eks være gratis deltakelse på en av våre 2 dagers keeperskoler eller lignende. Men fravær som er valgt vekk av andre grunner (eks. ferie, vansker med transport, bursdagsbesøk mm) gjelder ikke i dette antallet.

Trenere i 2017 er JOHAN, JAKOB og BARTOSZ. Så får vi se an påmeldingen om det blir behov for flere trenere :-)

Vi kaller opplegget  AKADEMIET

  1. Vi jobber i GRUPPER. Hver gruppe må ha minimum 4 max 6 keepere. Disse skal være på noenlunde samme nivå. Gutter og jenter kan være i samme gruppe, hvis nivået er jevnt.
  2. Vi har 1 oppstartsmøte hvor opplegget presenteres og krav til gruppens deltakere blir gjennomgått. Her anbefales at foreldre/trenere deltar.
  3. Det gjennomføres 12 treninger med gruppen. 6 før sommeren og 6 etter sommeren. Her brukes deltakernes egen treningstid i klubb, så dette skal avklares med egen lagtrener. Hele gruppen deltar på samme trening og skal ha 1 time med felles keepertrening. Om vår keepertrener sammen med lagets trener blir enige om siste halve timen skal fortsatt være keepertrening eller at de skal delta i spillsekvens- så avgjør de dette . Det rulleres på hvor treningen foregår.
  4. Treningsdager er enten mandager eller onsdager - i hovedsak. Vi trener ikke på tirsdager eller torsdager siden dette er kampdager
  5. Deltakerne får en deltakerpakke inneholdende en SELECT hanske til en verdi kr 800,-, samt en egen AKADEMI-skjorte til trening.
  6. Deltakerne får 15% rabatt på keeper-utstyr i nettbutikken vår (www.keeperbutikk.no) utover de allerede lave prisene vi har på keeperutstyr iforhold til butikkpris.
  7. Prisen på deltakelse finner du her

Vi får en del spørsmål om organisering av treningene. Har laget et eksempel.
Vi har en gruppe med 6 keepere (Vi kaller de A,B,C,D,E og F).
Første trening er hos A. A sitt lag trener mandag kl 18-19.30 på Nymarksbanen. Resten av gruppen (B,C,D,E og F) deltar da på denne treningen, i tillegg til A.
Mesteparten av keeper- treningen skjer fra 18.00 - 19.00. Keeperene får tildelt hele 16 meteren og kan boltre seg der. Laget til A bruker resten av den 1/2 banen de har til disposisjon.
Fra kl 19.00 - 19.30 er det spill. I samråd med keeperene på AKADEMIET så vil de spille resten av tiden. Siste halvtimen er det da spill. Keepertrener går da rundt og coacher sine keepere i spillsekvensen i forhold til det treningen har dreid seg om.
Neste trening er uken etterpå hos B. B spiller på Tertnes og har trening bl.a. onsdager på Åstveit. Da foregår denne treningen på onsdag kl 18.30 - 20.00. Da stiller gruppen opp på Åstveit og følger samme praktiske opplegg som på Nymark. Men denne dagen er det et nytt tema de trener på. I samråd med trener på Tertnes, så kan gruppen denne onsdagen benytte 16 meter og de kan ha keepertrening hele tiden, dvs i 1,5 time.

De dagene keeperne er på AKADEMIET, så er de - selvsagt - ikke på egen trening. Dette må trenerne være klare over. Bortsett fra den treningen hvor hele gruppen deltar på treningen.

Vi tar allerede nå imot påmeldinger til sesongen 2017
Påmelding skjer med å sende en mail til info@bergenkeeperskole.no og gi oss infomasjon om keeper. Vi trenger: Navn, klubb, alder, beskrivelse om nivå, telefon og mail.